Zapytanie ofertowe nr 1

Data umieszczenia: 31.01.2020r.

Unieważnieniu postępowania: 17.02.2020r.


Przebudowa budynku użytkowego na potrzeby utworzenia żłobka w Limanowej **w ramach projektu pn. „Żłobek w Limanowej szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Limanowej i okolic” - realizowanego w ramach **8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy**, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Plik - Informacja o unieważnieniu z dnia 17.02.2020

Plik - Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 31.01.2020

Plik - Przedmiar robót

Plik - Załącznik nr 1 Dokumentacja techniczna

Plik - Załącznik nr 2 Oświadczenia

Plik - Załącznik nr 3 Oferta

Plik - Załącznik nr 4 Oświadczenie oferta wspólna

Plik - Załącznik nr 5 Brak powiązań

Plik - Załącznik nr 6 RODO

Plik - Załącznik nr 7 Wykaz robót

Plik - Załącznik nr 8 Wykaz narzędzi

Plik - Załącznik nr 9 Oświadczenie kadra

Plik - Załącznik nr 10 Pisemne zobowiązanie


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja: ul. Kościuszki 49, 34-600 LimanowaGodziny Otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 17:00
Żłobek Limanowa Tel: +48 513 432 904 Mail: kontakt@akademiamalucha.com.pl

2024 Copyright - Akademia Malucha - Żłobek, Klub dziecięcy. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Polityka Cookies